Fiyat listesi

16 Mayıs 2018 tarihli fiyat

istişareler

Veterinerlerin primer alımı................ 10,00 rub.

Veteriner tekrar tekrar alımı …………..6,00 rub.

Analizlerin sonuçları üzerine danışma.......... 6,00 rub.

Novopolotsk, Polotsk evine doktor göz atın.10,00 rub.

İlçe merkezinde doktor göz atın................ 20,00 rub.

Aşılama, yongalama

Aşılama (bir müşteri aşısı ile)............. 5.00 ruble. aşının maliyeti olmadan

Bir veterinerlik pasaportunun ilk kaydı...... 2,00 rub. pasaportsuz

Uluslararası kayıt ile chiping. 26,00 ov.

Reçete özü …………………………........ 3,00 ruble.

Laboratuvar tanı

Tam kan sayımı ……………. ………. …….25,00 rub.

Kandaki retikülositlerin belirlenmesi için kan testi ………………………………………………………. 10,00 rub.

Biyokimyasal kan testi (8 gösterge) …………………………. ……………………… 35,00 rub.

Kanın biyokimyasal analizi (16 gösterge) …………………………. ………………. ……… 35,00 rub.

Biyokimyasal kan testi (8 + 16 gösterge)

Kan şekeri ……………………. ………. …… 6.00 rub.

İdrar tahlili ……………. …….......... 9.00 ovma.

Gelişmiş idrar analizi ………………..….15,00 rub.

Solucanlar için dışkı analizi.................... 12.00 ov.

Kriptosporidia için dışkı analizi............... 13.00 rub.

Coprogram ……………………………….…. 18,00 rub.

Vajinal epitelin sitolojik muayenesi ………………………….. ……………. 12.00 ov.

Tümör kaynaklı histolojik inceleme............. 45,00 rub.

Venöz kan örneklemesi ………………. ……….. 6.00 rub.

Cildin kazıma ve lekelerini almak ve araştırmak................................................... 7,00 rub.

Floresan teşhis......................5,00 rub.

Ektoparazitlerle ilgili çalışmalar …………….….6,00 rub.

Ovulasyon üzerine çalışma. ………………..… 13,00 rub.

Tüy örtü çalışması.....................................................

Deri kazıma mikroskobu.................... 10,00 rub. çit dahil

Deriden gelen mendil mikroskopisi, mukoza....................................... 12,00 €.

Kan paraziter hastalıkların tanımı üzerine kan yayması.................................. 10,00 rub.

Hematokrit tayini ………………………………………………………… 6.00 rub.

Kene üzerine kazıma ………………………………..10,00 rub.

Parvovirüs ve köpek koronovirüsünün tespiti için test ………………………. ………………. 46,50 rub.

Kedilerde lösemi ve bağışıklık yetmezliğine karşı antikorların tespiti için test yapın................................. 51,00 rub.

Panleukopenia kedilerin tespiti için test …………………………………………………..... 34,50 rub.

Kedilerin toksoplazmozunun tespiti için test ………………………………………………….…. 51,00 rub.

Enfeksiyöz peritonitin tespiti için test............................................. 40,00 rub.

Patella üzerinde araştırma …………………..40,00 rub.

X-ışını 1 projeksiyonu ……………………. ……..20,00 rub.

X-ışını 2 projeksiyonu.............................. 25,00 rub.

X-ışını boyama 1 projeksiyonu............. 35,00 rub.

Enstrümantal teşhis

Ultrason incelemesi (karın boşluğu)............. 15,00 rub.

1 sistem ultrasonu ………………………….…. 15,00 rub.

Kalbin ultrasonu ……………………….......... 25,00 rub.

Kalbin ultrasonografisi........................... 35,00 rub.

Kalbin preoperatif ultrasonografisi ……….. …….20,00 rub.

Ultrason doppler teşhisi................... 25,00 rub.

Gebelikte ultrason tayini............ 10,00 rub.

Böbreklerin + Doppler Ultrasonu ………………….......... 30,00 rub.

Karaciğer + Doppler ultrasonu …………….. …………….30,00 rub.

Göz küresinin ultrasonu............ 30.00 rub.

Üst solunum yolunun endoskopisi... 15.00 rub.

Cerrahi manipülasyonlar

Intramüsküler, subkutanöz enjeksiyon, kateter içine enjeksiyon ……………………. …… 1.00 ovma. ilaçsız

İntravenöz enjeksiyon (katetersiz) ………. 3,00 ruble.

İntra-artiküler enjeksiyon …….. ………….... 10,00 ruble.

Damlatıcı intravenöz.............................10,00 ruble.

Deri altı damlalık ……………. ……....... 5,00 rub.

Periferik kateter ayarlanması ……… 6,00 rub.

Oral ilaçların tanıtımı …………. 2,00 ovuştur.

Rektal, vajinal ilaçların tanıtımı ……………….…. 3,00 ruble.

İnfiltratif blokaj........................... 6,00 rub.

Epidural blokaj. ……………….. ……….. 5,00 rub.

Infraorbital sinir Novocainic abluka.............. ………..7,00 rub.

Maksiller sinirin Novocainik blokajı.............................

Frontal sinirin Novocainik blokajı ………. 10,00 rub.

Alt-blok sinirinin Novocainic blokajı..5,00 rub.

Ekstraplevral novokain blokajı..... 5.00 rub.

Retrobulbar novocaine abluka....... 7,00 rub.

Hayvan fiksasyonu …………………. ….. …… 4.00 ovuştur.

Kene çıkarılıyor ……………………..…. …… 3,00 rub.

Küçük hayvan apsesinin açılması........ 10,00 rub.

Büyük bir hayvanın apsesinin açılması......... 15,00 rub.

Drenaj, sanitasyon seroma, hematom, apse................................................ 9.00 ruble.

Eksüdatif plörezideki sıvının çıkarılması, asitler ……. ……………………………….…. 35,00 rub.

Pnömotoraks. …………. ………………. ….50,00 rub.

Delinme seroma, hematom, apse…..... 6,00 rub.

Mesanenin delinmesi (sistosentez). 16,00 rub.

Abdominal duvarın delinmesi (abdominocentesis). 20,00 rub.

Göğüs duvarının delinmesi (torakosentez).........40,00 ruble.

Eklemin delinmesi …………………………….…. 5.00 rub.

Kan transfüzyonu (otohemoterapi) ……. 10,00 rub.

Dikiş işlemleri ……………………………………. ….4,00 rub.

Sütürlerin çıkarılması ………………………………..... 4.00 ov.

anestezi

İnhalasyon anestezi …………………. ….50,00 rub.

Resüsitasyon (15 dk) ……. 30,00 rub.

gastroenteroloji

Gastrik tüp yerleştirme (endoskopi) …………………………………. ……….. ……. 20,00 rub.

Coprostasis veya fekal taşların çıkarılması (operasyonel değil) …………………………….... 25,00 ruble

Temizlik lavmanı …………………........... 10,00 rub.

Rektum cerrahisi 1 kategorisinde cerrahi olarak …………………………………. 45,00 rub.

Rektum cerrahisi cerrahi olarak 2 kategoride …………………………………. 60,00 rub.

Rektum cerrahisi cerrahi olarak 3 kategori ……………………………….…. 70,00 ruble.

Rektumun manuel olarak azaltılması…. 15,00 rub.

Para analitik bezlerin para-analit ile çıkarılması ………………. ……………….… 60,00 rub.

Plastik göbek fıtığı ………………. 60-70-80 ruble.

Plastik inguinal, perineal herni-. 70-80-90 ruble.

Tanı amaçlı laparotomi …………….... 50.00 ruble.

Yabancı bir cismin çıkarılması............. 60-70-80 ruble.

Mide inversiyonu ………………………. ……….80,00 rub.

Diyafragma hernisi onarımı.......... … 100,00 rubleden.

üroloji

Binder ile erkek mesane kateterizasyonu …………………………………………………….25,00 rub.

Dosyalamadan erkek mesane kateterizasyonu …………………………………………………….... 20,00 ruble.

Dişi mesane kateterizasyonu....... 30,00 rub.

Mesanenin yıkanması (lavajı).......... 20,00 rub.

Bir kedi içinde üretrotomi.. ……………………......60,00 ruble.

Bir köpekte ürerostomi.. …………………..….80,00 rub.

Kedi kistomisi ………………………….. ……..60,00 rub.

Sistoma (köpek) …………………………….70,00 rub.

jinekoloji

Vajinayı yeniden konumlandır …………………. ….30,00 rub.

Akciğer verimi (30 dakika).......... 15,00 rub.

Doğum ciddi ……………..…. 40,00 rub.

Bir köpekte sezaryen....………. …… 75-85-95 ovma.

Bir kedinin sezaryen bölümü......................... 65,00 rub.

Kastrasyon, sterilizasyon

Ferret castration ……………………….….30,00 rubleden.

Kastrasyon fareleri................................. 30,00 rub.

Tavşanın dökülmesi ……………………. ……… 30.00 rub.

Bir kedinin dökülmesi …………………………. ……..30,00 rub.

Kriptorşidizmde cerrahi müdahale …………………………………………………….….60,00 rub.

Bir köpeğin dökülmesi ……………………. ……… 50.00 rub.

Bir kedinin sterilizasyonu …………………. ……….40,00 rub.

Bir kedi laparoskopisinin sterilizasyonu............. 60,00 rub.

Kedinin laparoskopik yöntemle sterilizasyonu ……………………………………………. 60,00 rub.

Kedinin sterilizasyonu karmaşık............. 55,00 rub.

Köpeğin sterilizasyonu... 60-70-80 ruble.

Köpeklerin sterilizasyonu........... 90.00 ruble.

HAVEN:

Kedinin sterilizasyonu …………………………. 24,00 ruble.

Kedinin kastrasyonu ………………………………. 22,00 rub.

Köpeğin sterilizasyonu …………………………..38,00 rub.

Köpeğin kastrasyonu ……………………………. 30,00 rub.

onkoloji

Papilloma kaldırılması.............................. 15,00 rub itibaren.

Göz kapaklarının papillomasının çıkarılması........................... 5,00 rub.

Kedilerde unilateral mastektomi.... 60.00 rub.

Kedilerde bilateral mastektomi ……….110,00 rub.

Köpeklerde bilateral mastektomi.......... den 150,00 ovuştur.

Bir köpekte tek taraflı mastektomi... 70,00 rubleden.

Yüzeysel mastektomi ……………. 60,00 rubleden.

Mastektomi yaygındır..................... 95,00 rubleden.

Splenektomi (dalağın alınması) ………. 85,00 rub.

Göz kapağı neoplazmasının V şeklinde plasti ile rezeksiyonu …………………………………………. 20,00 rub.

Tümörün çıkarılması ……………………. 5 cm'ye kadar - 50 ruble.

Dişçilikte

Diş fırçalama ile önleyici hijyen eğitimi ……………………….….. ……... 10,00 rub.

Ağız boşluğu sanitasyonu.............. 4.00 rub.

Süt dişlerinin çıkarılması (köpek)…..15,00 rub. / diş

Diş çekimi basittir ………………. 6,00 rub. / diş

Diş çekimi.................. 15,00 rubleden karmaşıktır. / diş

Mobil dişlerin çıkarılması............ 7,00 rubleden. / diş

Tavşanlarda kesicilerin kesilmesi................... 7,00 rub. / Diş

Kemirgenlerde ve lagomorflarda ressamları kesmek …………………………………..12.00 rub / diş

Travmatoloji, ortopedi

Lastikleri, alçı döküm, longong kaplama. 10,00 rub.

Bir bandaj uygulamak, giyinmek...................... 8.50 ovmak.

Lastiklerin ve alçı kalıplarının çıkarılması ……………. 6.50 rub.

Hafif osteosentez.. ……………. 70,00 rubleden.

Şiddetli osteosentez............ 100,00 rubleden.

Kuşlar için osteosentez ………………………. 40,00 rub.

Küçük kemirgenler için osteosentez. ………..….40,00 rub.

Büyük kemirgenler için osteosentez.... 40,00 rub.

Dislokasyon azaltma …………………. ………. 35,00 rub.

Plastik travmatik herni …………….70,00 rub.

Patella üzerindeki operasyon........................

TBS patolojisi için cerrahi …………. 100,00 rubleden.

Uzuvları tutuklarken ameliyat. 60-70-80 ruble.

Ön pençedeki pençeleri çıkarma............ 75,00 ruble.

Pençe çıkarma ……………………………………… 15,00 rub.

çukurluğu

10 güne kadar kuyruğa giriyorum..................... 6.00 ruble

10 günden daha eski olan (anestezi olmadan) kuyruk kuyruğu.......... 15,00 rub.

Takma kuyruğu 6 aydan eski........... 30,00 rub.

10 güne kadar rudimenter parmakların amputasyonu ………………………. ……………………….…. 5.00 rub.

10 günden eski ilkel parmakların amputasyonu ………………………………………………. ……. 15,00 rub.

6 aydan büyük ilkel parmakların amputasyonu …………………………………………………………………………….

Burun delikleri kesmek ………………………….. 38,00 rub.

Kulaklar çukurluğu ……………………………..70,00 rub.

Kulak cerrahisi

Auriküllerin iyileştirilmesi..... ………………….10,00 rub.

Kulak hematomunun cerrahi tedavisi.................. 20,00 rub.

Dış işitme kanalının toplam rezeksiyonu ………………………………………………….…. 80,00 rub.

Kulağın lenfostravazatın cerrahi tedavisi ……………………………………. ………..… 60,00 rub.

Ses tellerinin çıkarılması (kırpılması) …………….

oftalmoloji

Oftalmoskopi….. …………………………… 6.00 rub.

Göz fundusunun incelenmesi.. …………………………..6,00 rub.

Nazo-gözyaşı sisteminin açıklık testi... 10,00 rub.

Schirmer testi ……………………………….… 10,00 rub.

Floresan testi ………………. ……….10,00 rub.

Nazolacrimal kanalın yıkanması …………. 30,00 rub.

Kemirgenlerde göz küresinin çıkarılması.......... 20,00 rub.

Köpeklerde kedinin kaldırılması, kediler.....60,00 руб.

Üçüncü yüzyılda lakrimal bez prolapsusu ……. 55,00 rub.

Üçüncü yüzyıl kıkırdaklarının ters çevrilmesi.. ……………… 28,00 rub.

Üçüncü yüzyılın kaldırılması.. ………………. …… 22,00 rub.

Bloatters yüzyılın düzeltilmesi …………………… 70,00 rub.

Keratoplasti.. ………………………......... 60,00 rub.

Trichiasis tedavisi (epilasyon).. ……………….10,00 rub. Ektopik kirpiklerin çıkarılması ……………..15,00 rub. Ektopik kirpiklerin çıkarılması …….0,00 rub. Kaldırma (distikhiazis) kirpikler ……………..20,00 rub.

hastane

Yatarak tedavi:

Cat ……………………. Günde 8.00 ruble (gıda ve tıbbi preparatları içermez)

Köpek.. 12,00 rub. / Gün. (gıda ve tıbbi preparatları içermez)

ötenazi

Ötanazi (yaşamı ile uyumsuz olan hastalar için):

- Kediler ve köpekler 10 kg'a kadar ……………………. 30.00 ruble;

- 10 ila 20 kg arası köpekler ………………………..40,00 ruble;

- 20 kg ve üzeri köpekler ……………………… 60,00 rub.

Hijyen ve bakım

Diş hijyeni

Tartar'ın mekanik olarak uzaklaştırılması....... 15,00 rub.

Tartarın ultrasonik uzaklaştırılması.... 25,00 rub.

Göz hijyeni

Gözlerin hijyenik temizliği …….. ……………… 5.00 rub.

Para-anal bezlerinin hijyeni, anal bezlerin temizliği ……………………………………………………...10,00 rub.

Paraanal bezlerin yıkanması (sinüsler). 10,00 rub.

Kulak hijyeni

Aptus Orislow ile kulakların temizlenmesi ……………….10,00 rub.

Pençe hijyeni, gaga

Saç kesimi pençeleri ……………………. ……….... 5,00 rub.

Kuşların gagasını kesmek ……………………… 5.00 rub.

işleme

Parazitlerin tedavisi..................................... 5,00 rub.

Hijyenik saç kesimi

Küçük ırkların köpekleri ………………………….55,00 rub.

ölü yakma

Toplam yakma 7 kg'a kadar …………………. 100,00 ruble. toz iade edilmez

Kremasyon toplamı 15 kg'a kadar …….............. 130,00 rub. toz iade edilmez

25 kg'a kadar toplam yakma ………………. 170,00 rub. toz iade edilmez

Kremasyon toplamı 50 kg'a kadar …………….... 250,00 ruble. toz iade edilmez

Kremasyon toplamı 50 kg'dan fazla............ 320,00 rub. toz iade edilmez

25 kg'a kadar olan kremasyon maddesi. 350,00 ruble. urn içindeki tozun geri dönüşü

50 kg'a kadar bireysel yakma. 510,00 ruble. urn içindeki tozun geri dönüşü

Bireysel kremasyon 50 kg'den fazla... 660,00 rub. urn içindeki tozun geri dönüşü

Hayvan gömüsü

aşılama

Köpekler için

Nobivak DHPPI + Lep (Hollanda).............. 22,00 rub.

Eurican DHPPI + Lep (Fransa). …………… 22,00 rub.

Eurican Primo (Fransa) - 4 haftadan itibaren - parvovirus enteritin profesyonel tedavisi için................................... 21.00 rub.

Multikan 4 (Rusya)... ……………………… 8,00 rub.

Multikan 8 (Rusya) ………………………….15.00 rub.

kediler

Multifel 4 (Rusya) ………………………….15,00 rub.

Nobivak Triket (Hollanda) ………………..20,00 rub.

Purevax RCPCh (Fransa)..............….25,00 rub.

Purevax (lösemi) FeLV (Fransa) …………. 26,00 ov.

Kuduza karşı (kediler, köpekler)

Nobivac Rabis (Fransa) ……………………..10,00 rub.

Eurikan Rabis (Hollanda) ………………….10,00 rub.

Cehennemden

Polivak (Rusya) ………………………………. 8,00 rub.

Lösemiden (kediler)

Maksimozdan (tavşan)

1 ampül (10 doz için) ……….. …………………..15,00 rub.

serum

immunostimulantlar

Sağlanan hizmetlerin fiyatları hakkında daha doğru bilgi için, sitede listelenen telefon numaralarından yönetici ile kontrol edebilirsiniz.

Kulakları durdurma, köpeklerde kuyruklar

Çukurlaşma geleneği, yeni nesil standartlar kabul edildiğinde eski zamanlara dayanır. Köpeklerde kulakları durdurma moda, doğru olarak kabul edildi. Son on yıllarda, hayvan zulmüne karşı mücadele için toplum bu konuda bir miktar ilerleme kaydedebilmiştir. Bugün, her evcil hayvan sahibi, onun dört ayaklı arkadaşına kulaklarını veya kuyruğunu durdurması gerekip gerekmediğine kendisi karar veriyor.

Çukurlaşma geleneği, yeni nesil standartlar kabul edildiğinde eski zamanlara dayanır. Köpeklerde kulakları durdurma moda, doğru olarak kabul edildi. Son on yıllarda, hayvan zulmüne karşı mücadele için toplum bu konuda bir miktar ilerleme kaydedebilmiştir. Bugün, her evcil hayvan sahibi, onun dört ayaklı arkadaşına kulaklarını veya kuyruğunu durdurması gerekip gerekmediğine kendisi karar veriyor.

Diğer cinslerin çoğu sadece gösteriş nedeniyle kulaklarını durdurdu. Kırpılmış kulaklar sert, agresif, tehlikeli görünüyor. Köpeklerin birçok bekçi ırkları için, kenetlenmiş kulaklar bir işaret haline gelmiştir. Ve insanlar sadece rutinden sapmak istemiyorlar. Fakat modern realitelerde, yavruların kulaklarını çukurlaştırmanın geleneğe bir övgü olduğunu anlamak gerekir.

Nasıl?

Ameliyat için optimal yaş 2-3 aydır. Bu yaşta hayvanlar, zaten tatmin edici bir seviyede uzaklaşmayı tolere edebilir. Çok tehlikeliydi ve sonra acı vericiydi. Farklı ırklar için tarihler, sırasıyla, operasyon maliyetini değiştirir. Örneğin, bir personelin kulaklarını durdurma fiyatı, her ay 2000 ruble büyüyor.Veterinerler, dekoratif köpekler için 1.5-2 aylıkken kulakları veya kuyrukları durdurabileceğinizi ve daha büyük olanların 4-5 ay olduğunu gösteriyor.

Operasyon anestezi girişini gerektirdiğinden, hayvan uygun şekilde hazırlanır. Solucanlar, pire tedavisini gerçekleştirdiğinizden emin olun. 12 saat boyunca anestezinin başlatılmasından sonra kusmayı kışkırtmayacak şekilde beslenmeyi bıraktılar. Moskova'da köpeklere kulakların tedavisinin farklı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilebileceğini hatırlamak önemlidir. Yabancı bir ilaç için ödeme yapmak daha iyidir, böylece evcil hayvan daha önce anesteziden çıkar ve sağlığından tasarruf eder.

Operasyon birkaç aşamada gerçekleşir:

 1. İlacın dozunu hesaplayın. Yavru uykuya dalar.
 2. Kalıpların yardımıyla veteriner doğru pozisyonu belirleyecektir. Profesyonel yaklaşım, belirli bir köpeğin spesifik gelişimi hakkındaki bilgileri dikkate alır. Tecrübeli bir uzman arzulanan şekli belirleyecektir, böylece yaşla kulaklar doğru görünecektir.
 3. Daha sonra bir neşter kulakların fazla kısmını keser. Ameliyattan sonra gerekirse, damarlar kanamayı durdurmak için koterize edilir.
 4. Yaraların kenarları diker. Bu işlem, prosedürün başarılı bir şekilde tamamlanması için çok önemlidir. Kıkırdağa dokunmamak önemlidir. Daha sonra kulak deforme olmaz.

Kuyrukların ve kulakların tutuklanması standart şemaya göre devam eder. Bundan sonra, sahibi sadece yara yüzeyinin durumunu izlemek için gereklidir. Günlük yaralar antiseptik ile tedavi edilir, evcil hayvanın davranışına dikkat edin. Sıcaklık rejimini gözlemlemek önemlidir: bu süre zarfında taslaklar son derece tehlikelidir. Dairenin kontaminasyonuna izin veremeyiz, yarada bir enfeksiyona yol açabiliriz.

Çukurluğu ne kadar?

Kulakları tutuklamanın bedeli, hayvanın yaşına bağlıdır. Bir aya kadar, maliyet Moskova'da ortalama 500-1000 ruble olacak. Evcil hayvan ne kadar eski olursa, operasyon o kadar pahalıdır. Yaklaşık 2 aydan itibaren çukurluğun fiyatı 2500-3000r olacaktır. 3 ayın üzerinde maliyet köpek ırkına bağlıdır. Finansal giderler, icra yeri tarafından etkilenir. Evde köpeklerde kulak çukurluğu maliyeti veteriner kliniğine bağlı olarak 500-1000 ruble daha yüksek olacaktır.

Köpeklerde kulak ve kuyruk durdurma

Tüm cinsler için bu tür cerrahi operasyonlar tutuklama değildir. Kuyruk ve kulakların geleneksel olarak durdurulduğu ırkların temsilcileri için bile, bu manipülasyon her zaman yapılmaz. Son karar hayvanın sahibi tarafından yapılır ve birçok faktöre bağlıdır.

Bu tedbirlerin en uyumsuzluğu dış topları azaltmak ve sadece önleyebilirsiniz bazıları uncropped hayvanda yer almak çünkü kesinlikle kabartma, köpek yarışmalarında yer alacak durumunda gerçekleştirilir.

Sahipler, durdurmanın en zor olmasa da, yine de cerrahi bir operasyon olmasına rağmen, bu adımı atmadan önce, tüm gereklilikleri ve ayrıntıları ayrıntılı olarak tanımanın gerekli olduğunu unutmamalıdır.

Hangi yaşta duracak

Bu manipülasyonu gerçekleştirmenin en iyisi olduğunda, birkaç fikir vardır. 3 geçerli dönem vardır:

 • iki haftaya kadar;
 • 7 ila 13 hafta arasında;
 • 3 aydan altı aya kadar.

2 haftaya kadar

Bu dönemde, bu çağdaki prosedürün daha insancıl olduğuna inanan veterinerler, küçük yavruların acı verici duyumları bebeklik döneminden sonra olduğu kadar güçlü değildir. Ayrıca, yavrular hala anne ile yakın temas halinde olup, iyileşme süresini en aza indirir ve komplikasyon riskini azaltır.

Fakat böyle erken bir yaşta, kan damarları daha sonra olduğu gibi düzgün çalışmaz, bu yüzden bir yaradan kanama daha uzun sürebilir. Dezavantajı, bu tür erken aşamalarda, yüz ve vücudun tüm oranlarının hayvanda tam olarak oluşmadığıdır, bu nedenle, gelecekte, tutuklamanın ana hedeflerine ilişkin sonuçlarda tutarsızlıklar ortaya çıkabilir.

7 ila 13 hafta arasında

Gelişimin bu aşamasında, köpek yavrusu henüz kıkırdak dokularının artık sertleşmesine sahip değildi, bu nedenle, daha yumuşak ve daha kolay tüketim için. Buna ek olarak, kesimin yerinde büyük sikatrisler oluşmaz, çünkü dokuların rejeneratif yetenekleri yüksektir ve iyileşme oldukça hızlı gerçekleşir.

3 aydan altı aya kadar

Öyle ki kuyruğu durdurmadan önce bir köpeğin kulakları mümkün değildir. Bu sağlık sorunları veya başka nedenlerden dolayı engellenebilir. Bu durumda, prosedür daha sonraki bir tarihe kadar ertelenir.

Bu yaşta, iyileşme sırasında yara yüzeyinin büyük bir skar veya kırışıklık oluşturması riski vardır ve bu durum, köpeğin sergi potansiyelini riske sokarak evcil hayvanın dış cephesini olumsuz etkileyecektir.

Operasyon bu yaşta gerçekleştirilirse, o zaman tek seçenek tam anestezi ve daha başarılı bir kozmetik etki için dikiş atılması olacaktır.

Köpek yaşlandıkça komplikasyon riski artar, bu da istenmeyen bir durumdur. Yaşça daha büyük olan köpek, veteriner yeterliliği daha önemlidir.

Optimal zamanlama

Çoğu veteriner hekim, 13 haftaya kadar kulaklarını durdurmanın en iyi yol olduğunu, ancak doğum anından itibaren 14 günden daha erken olmadığını iddia ediyor: Bu mükemmel bir sonuç sağlayacaktır.

Kaudal omurgada böyle bir operasyonda, bu süre 3–10 gün içinde yapılmalıdır, çünkü bu yaşta omurganın devam eden kıkırdak kemiklerinin en eğlendirici olması ve ağrı duyumlarının en aza indirgenmesidir.

Çukurlaşma Türleri

En yaygın 2 seçenek vardır:

 • ameliyatsız (sıkarak);
 • ameliyatla.

Sıkı sıkma yardımı ile

Bu yöntem haklı olarak en az travmatik kabul edilir, ancak sadece erken yaşta yavrular için kullanılabilir.

Kuyruğun cildi mümkün olduğu kadar üste doğru hareket eder, ardından flagellum veya elastik bant belirli bir vertebraya sıkıca sabitlenir. Kuyruğun izole kısmına giden kan beslemesi, bu dokuların beslenmesini önleyen ezme ile durur. Birkaç gün içinde ipucu kurur ve tamamen ölür.

Kesmek

Bu seçenek genellikle ameliyathanenin steril koşulları altında kliniklerde gerçekleştirilir, ancak evi terk etmek de mümkündür.

Tüm manipülasyonlar 2 kişi tarafından gerçekleştirilir: biri köpeği güvenilir bir şekilde sabitler ve kesme yerini kelepçeler, ve ikinci cerrahi eksizyonla ilgilidir.

eğitim

Kupirovaniya köpek önce veterinere göstermek gerekir. Evcil hayvanın tamamen sağlıklı olduğuna dair en ufak bir şüphe varsa, prosedür tamamen iyileşene kadar ertelenmelidir.

Manipülasyondan hemen önce hazırlık aşağıdaki gibidir:

 • 12 saat boyunca yavru beslenmeyi durdurur, ancak su her zamanki gibi aynı hacimde verilebilir.
 • Lokal anestezikler, yavrular ve yetişkinler için genel anestezi için kullanılır.
 • Gelecek insizyonun yerinden, yün pürüzsüzce tıraşlanır ve sonra bu yer özel çözümler ile iyice dezenfekte edilir.
 • Köpek masanın üzerine yerleştirilir, daha sonra ön pençeleri uzatılmış bir pozisyonda sabitlenir ve arka olanlar geri çekilir. Büyük yavrular alt çeneyi onarır.

Operasyon nasıl?

Köpeğin kuyruk üzerindeki kesme noktasında sabitlenmesinden sonra, cilt kuyruğun köküne mümkün olduğunca kaydırılır. Bazı veteriner hekimler, cildi sıkı bir kordonla sabitleme eğilimindedir. Tek bir hareketle kırpma yapmak daha iyidir, daha sonra cilt kanamayı durdurmak için kelepçelenir. Yaraya özel bir toz serpilir.

Bazı durumlarda, veteriner sütürü önerebilir. Bu işlemin daha pahalı olmasına rağmen, böyle bir tavsiyeyi ihmal etmemelisiniz.

Kulak oranları önceden ölçülür ve doğru yerde küçük bir kesi yapılır. Bundan sonra, kulağa özel bir klips yerleştirilir ve dış kısım kesilir. Sonra dikiş veya sargı bezi.

Ameliyattan sonra, hayvan koruyucu bir yakalı olarak giyilir, bu da onu yeni bir yarayı taramasını veya yaralanmasını önler.

komplikasyonlar

Yara iyileşmesi en sık 1-2 hafta sonra sona erer, daha sonra köpeğin sonucu izleyecek olan veterinere gösterilmesi gerekir.

Ama bazen çukurlaşmadan sonra komplikasyonlar var. Sebepleri her zaman cerrahın çalışmalarının niteliği ya da kalitesinden kaynaklanmamaktadır, bazen bu durum köpeğin kişisel sağlık göstergelerinden ya da ameliyat sonrası dönemde yetersiz bakımdan kaynaklanmaktadır.

En sık görülen komplikasyonlar:

 • Kanama. Yavrularda, bu en aşırı durumlarda olur ve yaşla birlikte kanama riski önemli ölçüde artar. Kanama ameliyattan hemen sonra duramayabilir ve yara izinde bir süre sonra ortaya çıkabilir.
 • Büyük bir skar oluşumu ve kırpılmış kulakların üst kısmının kalınlaşması. Böyle bir komplikasyon riski dogrudan dogrudan dogdugu gibi, yavrular hemen hemen hiç bir zaman kalınlaşmamışlardır.
 • Sütürler alanında inflamatuar süreçler. Bu komplikasyon, yaranın farklılaşması ya da hayvandaki düşük bağışıklık nedeniyle yaranın kirlenmesi durumunda ortaya çıkar.

Hayvanının refahındaki herhangi bir bozulmayla, hemen veterinere, tercihen çukurluğu yapan kişiye gösterilmelidir.

Maliyeti

Veteriner kliniklerinde fiyat çukurluğu kulakları 100 ruble başlar. Elit veteriner klinikleri, maliyeti 1.5 bin kadar yüksek olabilir.Odal omurga çukurluğu için 300 ila 5 bin ruble ödemek gerekiyor.

Fiyat, operasyonun zamanlamasına bağlı olarak farklıdır: yaşlı köpekler için her zaman daha yüksektir.

Fiyatın tespitinde, işlem sırasında kullanılacak tüm ilaçların fiyata dahil olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Genel anestezi ile, özellikle de bir veteriner anestezi uzmanı tarafından yapıldığında, durdurmak daha pahalıdır.

Her halükarda, bu tür manipülasyonları sürekli olarak yapan deneyimli bir veterinere tercih vermek daha iyidir.

Köpeklerin kulaklarını durdurmak: önemli noktalar

Köpeklerin kulaklarını tutuklarken ne bilmeniz gerekiyor? Bugün ülkemizde ve dünyada köpek yetiştiriciliği büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Köpekler çok çeşitli ırklar tarafından temsil edilirler. Bunların arasında, sahibin kendisi için kendi evine, ailesine ve günlük yaşamına en uygun olan bir köpek seçebilir.

Kaya kütleleri arasında, genellikle kulakçıkların belirli bir şekli verilenler vardır, örn. Köpeğin kulaklarının doğal görünümünü değiştirmek için operasyonel önlemler uygulayın. Hemen hemen, bu operasyonun sadece bazı ırklara uygulanabilir olduğu unutulmamalıdır, örneğin, çukur boğa güreşi, Büyük Danimarkalılar, Boksörler ve diğerleri buna maruz kalmaktadır. Bu işlem ve aurikülün yaralanmalarını yapın, örn. zaten tıbbi nedenlerden dolayı.

Köpeklerken ne ararım?

 • İlki zamanlamadır. Prensip olarak, operasyon, köpek hayatının ilk haftasında gerçekleştirilebilir, fakat tercihen 4-6 haftalık bir yaşamda (büyük ırklar için bu süre 6-12 haftaya kadar biraz artabilir) gerçekleştirilebilir. Çok erken yaşta, köpek yavrusu ve durdurulacak alanın boyutunu ve oranlarını görsel olarak belirlemek zordur, ayrıca en azından ilk aşılamanın gerçekleştirilmesi arzu edilir. Zamanlama ile sıkışma da istenmemektedir, çünkü kıkırdak kısmında değişiklikler mümkündür ve aurikülün kendisi sonunda amaçlanandan biraz farklı bir form alacaktır.
 • Dikkat etmeniz gereken ikinci şey postoperatif dönemdir. Köpek kendini yaralayabilir, bu nedenle hayvanın kendine zarar vermesini önleyen özel bir yaka giymesi gerekir. Kulakların “ayakta” ​​şekli varsa, bu zamanda özel çerçeveler kullanılır veya onlara yapıştırılır.
 • Üçüncüsü, yaranın kenarlarının durumu, dikiş. İlk atipik iyileşme şüphesiyle - veterinerinizle iletişime geçmelisiniz. Bu önemli çünkü kulak kepçesinin şeklini etkileyebilir.
 • Dikişlerin nasıl uygulandığını izlemek de gereklidir. Kıkırdağı etkilememeli ve sadece deri (güdük cildinde) olmamalı, aksi takdirde kulak kepçesinin deformasyonu mümkündür, bu da gelecekte çok güzel değildir.
 • Dikişler günlük olarak gözlenir ve genellikle 7-10 gün boyunca çıkarılır. Dikişleri çıkardıktan sonra, bir süre için köpeği izlemek hala değer. Bir hayvandaki dikişlerin çıkarılmasından sonra, kaşıntı, iltihap ve diğer kaygı belirtileri mümkündür.

Ve son olarak, bu günlerde, köpeklerin kulaklarına kulak kulağı hem evde hem de bir veteriner kliniğinde gerçekleştiriliyor. Güvenilir ve güvenlidir, bu müdahale veterinerlik ofisinde, hem operasyon sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları (komplikasyona derhal ve tam olarak cevap verir) hem de ondan sonra dışlamak için yapılır.

Köpeğin kulaklarını durdur ya da durdurma?

Roma İmparatorluğunda, kuduzları önlemek için köpekler kuyruklardan kesildi. Ve av köpekleri, kurtlar ve diğer vahşi hayvanlarla mücadele ederken ya da dövüştüklerinde yaralanmaları azaltmak için kuyrukları ve kulakları durduracak... Ama şimdi, uzun zamandır tutuklamanın hastalıkların önlenmediği kanıtlandığı zaman neden şimdi? Ve avda yer almayan köpekler nelerdir?

Pek çok yetiştirici, köpeklerinin kulaklarını ve kuyruğunu tutukladıklarında daha fazla asil olduklarına inanırlar. Böylesi bir amputasyon, yüzyıllar boyunca ortaya çıkmış olan standartların doğurduğu görünümleri ortaya çıkarır.

Daha az popüler olan, kulakların çukurluğunun otitis profilaksisi olduğu şeklindeki açıklamadır, ancak çalışmaların sonuçları bu argümanı sorgulamaktadır.

Bilim adamları, yerleştirilen evcil hayvanın gelişim içinde geride kaldığını, çünkü kendi türünün bireyleriyle iletişim kurmanın ana yollarından kısmen yoksun kaldıklarını bulmuşlardır: köpek dünyasında kuyruk ve kulaklar önemli iletişimsel işlevler yerine getirir ve duyguların bir göstergesi olarak hareket ederler...

Birçok Avrupa ülkesinde, köpeklerin kulaklarında çukurlaşma yasalarla yasaklanmıştır. Bir istisna sadece bu operasyonun bir veteriner tarafından reçete edildiği durumlarda yapılır. Rusya'da çukurluğa hala izin veriliyor, ancak bu prosedürün uluslararası tavrı zaten yetiştiricimizi, özellikle de evcil hayvanı için bir yabancı gösteri kariyeri planlayanları etkiliyor.

Her yıl operasyon sayısı giderek azalmaktadır. Birçok klinikte, veterinerler zaten sürprizle durma talebini kabul ediyor ve sahibini dağıtmaya çalışıyorlar. Gerçekten, uzmanlara göre, prosedür için tıbbi bir ihtiyaç yoktur. Sahiplerin bu aşamaya gitmelerinin temel nedeni, onların düşüncesinde köpeğin daha görkemli ve sağlam görünmesidir.

Ancak bu, bizim düşüncemize göre köklü bir klişedir. Ne de olsa, uzun bir süre için kenetlenmeye izin verilmeyen yabancı ülkelerde, örneğin, İngiltere'de, tam tersine, köpeklerdeki yerleştirilmiş köpekler artık estetik olarak kabul edilmemektedir. Çok görkemli ya da değil - bu sadece bir alışkanlık ve yerleşik görüş meselesi.

Prosedür maliyeti

Köpeklerde kulak çukurunun fiyatı. Uzman bir kuruluşla temasa geçtiğinizde iki fiyat verilecektir: veteriner kliniğinde operasyonun maliyeti ve evde bir uzmanı ziyaret ederken hizmetin bedeli. İlk durumda, fiyat 500 - 600 ruble arasında olacak. İkinci seçenek ile, servis 300 - 1000 ruble daha pahalı olacaktır.

Gomel'de köpeklerin kulaklarını durdurma

SATIN ALMA - KULAK KANALI'NIN SON PARÇASININ OPERASYONEL SÖKÜLMESİ.

Bugün çok çeşitli köpek ırkları var. Her biri bireyseldir: boyut, dış, amaç, karakter vb.

Şu anda, çukurluğun önündeki ana amaç, köpeğin ırkına uygun estetik açıdan doğru bir görünüş (dış) yaratmaktır.

Yüzyıllar boyunca köpek yetiştiricileri tarafından yetiştirilen bir cins, bir dış standart var. Ve bu standart bazı sahipleri tarafından yapıştırılır. Lop-eared boksör veya uzun kuyruklu rottweiler onlar için gülünç görünüyor. Bununla birlikte, modern dünyada, tersine süreç gözlenir - birçok ırkın standartları gözden geçirilir, yerleştirme yasaktır. Bazı Avrupa ülkelerindeki köpeklerde kulakların çukurluğunun yasak olduğunu bilmek zorundasınız. Orada, sadece polis, ordu veya avlanma sırasında kullanılan hizmet hayvanları bu işleme tabi tutulur. YA DA HAYVANLARIN ULUSLARARASI SERGİSİ İZİN VERİLMEMEKTEDİR. Dünya sinevî toplumu doğallıktan yana bir seçim yaptı, her yıl yasak daha da katılaşıyor. Beyaz Rusya'da şu anda, kulakların ve kuyrukların çukurluğu yasağı bir öneridir, ancak kısa bir süre sonra çukurlaşma sadece sinizoloji tarihinde kalacaktır.

Kulakların tutulması şu cins köpekler için sağlandı: Doberman, Rottweiler, Boxer, Danua, Amerikan Staffordshire Terrier, Amerikan Pit Bull Terrier, Kafkas Çoban Köpeği, Orta Asya Çoban Köpeği, Alman Pinscher, Minyatür Pinscher, Affen Pinscher, Beauceron, Briar, Pyrenean Çoban Köpeği Her iki tür, Büyük Dane, Can Corso, Mastino Napoletano, Kanarya Büyük Dane, İspanyol Alano, Aidi, Brüksel, Belçika ve Brabant Griffons, Siyah Terrier, Spaniel dahil olmak üzere En İşaretçi Köpekler.

Eğer bir köpeğiniz varsa ve yine de bir çukurluk yapmaya karar verdiyseniz, o zaman bu operasyonla ilgili soruları öğrenmeye dikkat edin:

 • Durmak için en uygun yaş.
 • Çukurlaşma türleri.
 • Kontrendikasyonlar ve olası komplikasyonlar.
 • Cupping için hazırlık.

Kozmetik amaçla, yaşlı köpeklerde ameliyat yapılır. 12-16 hafta. Tam aşılamadan sonra bir köpek yavrusu işletmek mümkündür, ancak mümkün olan en kısa zamanda. Ve köpeklerin bireysel ırklarında (Kafkas Çoban Köpekleri ve diğerleri) - 3 - 7 günlük.

Daha sonraki bir yaşta, cerrahi sonrası auriküllerin yerleştirilmesi nadiren güzeldir (skar kenarlarının kalınlaşması ve diğer komplikasyonlar gözlenir).

Çukurluğun kozmetik amacına ek olarak, ayrıca

KULAK KUVVETLERİNİN İZİ AMPÜSÜ

Tümörleri, nekrozu, ülserleri ve auriküller üzerindeki geniş yanıkları gidermek için.

Var kısmi ve eksiksiz kulakçıkların amputasyonu. Çukurlaşma yöntemi, köpeğin cinsine ve görünümüne bağlıdır. Kafkas çoban aurikülü tamamen çıkarılır, mastiff ve Doberman'da kulakların çoğu dokunulmamış kalır, Staffordshire terrier ve aurikulağın 2 / 3'lük çukur amputasyonu. Kulağın kenarı şeklindeki farklılıklar da vardır: hem düz hem de S şeklinde olabilir.

OPERASYON KONTRENDİKASYONU İÇİN:

 • yorgun ve zayıflamış hayvanlar
 • ateşli köpekler,
 • kulak uyuzlarından etkilenen hayvanlar.

Tedavi amacıyla her yaşta ameliyat yapılır. Bu işlemler plana göre gerçekleştirilir. Kliniklerimizde, bir hayvanın preoperatif muayenesinden sonra gerçekleştirilir, 8 saatlik bir diyetin sürdürülmesi gerekir. Ameliyattan önce, doktor ve sahibi, bu faaliyetlerden kaynaklanan tüm riskleri açıkladıktan sonra, operasyon için bilgilendirilmiş rıza belgesini hazırlar. Ameliyathaneye sıcak bir battaniye getirmesi çok önemlidir, operasyondan sonra hayvanı ısıtmak için gerekli olacaktır, bebek bezi emici tek kullanımlık peçeteler.

Köpekler bir açlık diyetinde tutulurlar (10-12 saat). İşlem genellikle 30 dakika ila 1.5 saat arasında sürer. Ameliyat genel anestezi ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Anestezi iki yolla yapılır (iletim ve infiltrasyon anestezi). İletken anestezi: kulakçık hafifçe geciktirilir, tabanında bir iğne, kulak kepçesinin tabanına karşı palpe edilebilen parotis tükürük bezinin üst kenarının hemen üstünden 0.5 cm derinliğe dorsolateral yönde sokulur. İğne bezin altında ilerler ve belirtilen derinlikte 2 - 3 ml% 2 novokain solüsyonu enjekte edilir. Daha sonra iğne, cildin altında kalması ve sürekli olarak ileri geri hareket ettirilmesiyle aurikül tabanının ön ve arka kenarlarında aynı çözeltinin 3-4 ml'sini enjekte eder.

İnfiltrasyon anestezi, insizyon hattı boyunca aurikulağın dışından yapılır. Çözelti miktarı, aurikülün büyüklüğüne bağlıdır. Ameliyat alanı standart tekniklere göre hazırlanır.

Köpek mide üzerine sabitlenmiş, çeneler bir bandajla bağlanmış, baş eller tarafından tutulur. Aynı zamanda ameliyat sırasında hayvanın kusma ve asfiksi olmadığını gözlemlemek gerekir.

Kulak kanalı kanın kulak kanalına girmesini önlemek için gazlı bez ile kapatılır.

Hayvanın hazırlanmasından sonra, kulakçıklar dış yüzeyler tarafından bir araya getirilir ve yukarı doğru kaldırılır, böylece uçları kafatasının orta çizgisi boyunca sıkı bir şekilde bulunur. Daha sonra kulaklar ölçülür ve bir makas ile sağ yükseklikte ön kenarlarında ciltte küçük bir kesi yapılır. Ardından, aurikülün arka yüzeyindeki deri, oksiputun orta hattına kaydırılır. Bu teknik, aurikülün kıkırdağının dış tarafına maruz kalmasını engellemenize ve böylece yara iyileşmesi için en uygun koşulları yaratmanıza izin verir.

Ardından, istenen konfigürasyonun kulak klipsi auriküle uygulanır.

üst ucunun cilt insizyonuna rahatça oturması için ve kulak klipsinin alt ucunun kulak cebinin altına, kulak arkasının tabanına mümkün olduğunca yakın olması gerekir.

Klipsi takarken, kulak kepçesi cilt kıvrımlarından kaçınarak hizalanmıştır.

Bundan sonra, kelepçenin dış yüzeyinde keskin bir neşter ile, cep bölgesinden başlayarak, kulaklığın bir kısmı hafifçe kesilir.

Çıkarılan kapak, ikinci taraf için bir şablon görevi görür.

5 - 8 dakika sonra klemp çıkarınız ve kulağın alt kenarından makasla kenarı kesiniz, bu da yarım daire şeklini verecektir.

Kulak kepçesinde kanamayı durdurmak için bağırsak posası uygulanabilir. Daha sonra, deri üzerinde, insizyon çizgisi boyunca, düğümlü dikişler, kıkırdağı ele geçirmeden ince iplikler ile yerleştirilir. Hematom oluşumunu önlemek için dikişli kanama damarlarını yakalamak için dikiş yapılması gerektiğinde. Öncelikle, kulakçık iç yüzeyi ve daha sonra dış cildi delin.

Benzer şekilde, ikinci aurikuladan gelir.

Işitsel geçitlerden tamponların dikilmesi ve çıkarılmasından sonra, başın arka kısmına bir peçete uygulanır, her iki kulak ile düzleştirilir, kulaklar birbiriyle bağlanır ve 24 saat süreyle pansuman yapılır, özellikle baş bölgesinde ve sargıya dikkat edilir. larinkse basmadı.

Ameliyattan sonraki 4. günde kulağın kenarının hafif bir masajı başparmağı ve işaret parmağı ile yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilir, kulağın üst kısmı diğer elinizle tutulur. Bu teknik, sikatrisyel kalınlaşmaların oluşumunu engeller. Dikişler 7-8. Günlerde kaldırılır.

Uyarı! Sevgili sahipler! İşlemden sonra köpeğin diğer yavru ve hayvanlarla oynamasına izin vermeyin; çünkü bu, sargı bütünlüğünün, yaradaki enfeksiyonun veya dikiş farklılığının ihlaline yol açabilir.

Zor postoperatif tedavi gerekli değildir. Yaralar ilk amacına göre bir uyuzun altında iyileşir. Ameliyattan sonra, boyunda kaşınmayı ortadan kaldırmak için köpek koruyucu bir yaka koydu.

Kıkırdama, yaralanmaya, kıkırdağın açığa çıkarılmasına ve ikincil gerginliğin iyileşmesine neden olunca, kulakçık genellikle düzensiz bir şekle bürünür - büzülme, bükülmüş ve nekroz ve kıkırdağın ülserleşmesi dışlanmaz.

Kıkırdaktaki patolojik değişikliklerin yokluğunda, defekt sistematik olarak skar gerilmesiyle ortadan kaldırılabilir, ardından auriksin uçları bir yapışkan plaster ile birleştirilir.

Nekroz durumunda, kıkırdak aurikül tekrarlanır. Bazı kliniklerde, ameliyat sonrası bir yarayı kapatmak için "Ceacrine" özel tıbbi yapıştırıcı kullanılır. Bu durumda, kulakçıklar tamamen yağdan arındırılır ve dezenfekte edilir. Aurikülü kestikten sonra, güdük hızlı bir şekilde sertleşerek ince bir filme dönüşen yapıştırıcı ile kaplıdır. Kelepçeleri çıkardıktan sonra bandaj empoze etmez.

Postoperatif bakım, bir hastanede yapılması en uygunudur.

Köpeklerin kulaklarını durdurmak

Özellikler çukurluğu

Kulakların kabartılması, köpeklerde kulakçıkların çıkarılmasından oluşan özel bir cerrahi prosedürdür. Bu tıbbi veya dekoratif amaçlı yapılır. Daha önce, mothup sadece hayvan güvenliği uğruna ırkları avlayarak ve dövüşüyordu.

Şu anda, kulakların rahatlaması yaralanmalar, ülser veya nekroz oluşumu için tıbbi nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Ek olarak, kesilmiş kulaklar enfeksiyona, yabancı cisimlerin etkisine daha az maruz kalmaktadır. Bu, hayvanın geri dönüşü için önemlidir. Fakat kulakları tutmanın, köpeklerin bir dizi fizyolojik işlevini bozabileceğine dair bir algı vardır.

İşlem köpek yavrusu henüz on üç haftalık olmadığında gerçekleştirilir. Bu, komplikasyonları önleyecektir. Bazen operasyon 30-35 günlükken gerçekleştirilir. Bu durumda, veteriner hekim kalifiye olmalıdır. Aksi halde prosedür, kafa ve kulakların oranını bozabilir.

Çukurluğu, köpeğin özelliklerini, yaşını ve türünü ve aynı zamanda cinsiyeti dikkate alır. Doberman’ın kulaklarını çukurluğu Yorkshire Terrier’inden önemli ölçüde farklıdır. Ameliyattan sonra kulakların yüksekliği, palpebral fissürden ve kulağın kenarından ölçülen çizginin uzunluğuna eşit olmalıdır.

Kulakların çukurluğu aşağıdaki ırkların yavruları tarafından yürütülmektedir: Staffordshire Terrier, Pit Bull Terrier, Doberman, Danua, Minyatür Schnauzer, Standart Schnauzer, Dev Schnauzer, Boxer, Doberman Pinscher, Kafkas Çoban Köpeği, Cane Corso. Kulağın şekli, bu ırkların her birinin standartlarına göre belirlenir. Kafkasyalılarda, kulak kepçesi neredeyse tamamen çıkarılır, Staffords ve Pit boğalarında, kulakların üçte biri, Dobermans ve köpeklerde kalır, oldukça uzun kulaklar kalır. Farklı bir moda ve kulağın kenarının çok şekli var. Örneğin düz veya S şeklinde olabilir.

Çalışmaya başlamadan önce özel hazırlık gereklidir. Başlangıçta, on iki saat boyunca, köpek hiçbir şey yiyemez, yani aç bir diyete ihtiyaç duyar. Sonra, hayvanı karnına koyun. Bir evcil hayvanın ön pençeleri öne çekiliyor. Arka arkaya. Köpeğin gövdesi, çeneleri ek olarak sabitlenmiştir. Daha sonra saçları kulaklardan çıkarın. Sahalar saçtan arındırılmış, özel antiseptik ajanları işlemektedir. Operasyon lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Şu anda, veteriner hekimler kulakların çukurluğunu gerçekleştirdikten sonra bandajı ne zaman çıkarmaları gerektiği konusunda hemfikir değiller. Bazıları dördüncü günde bunu yapmasını tavsiye etti. Diğerleri, bandajı ameliyattan dört saat sonra çıkarabileceğini söylüyor. Ayrıca, bandaj yapmaya değmeyeceğinden emin olan doktorlar da var. Dikişler için, iki hafta sonra kaldırılır.

Bu gelenek nereden geldi?

Tutuklamanın ilk sözleri, 5. yüzyılda geri döndü. MÖ. Daha sonra Romalılar kuduzları için güvenilir bir çare olduğuna inandıkları için kulaklarını kestiler ve köpeklerine kuyruk attılar. Daha sonra, birkaç yüzyıl boyunca, bu prosedür, köpeklerin vücutlarının bu kısımları savaşta çok savunmasız olduklarından, ırkla mücadele ve avcılık için kullanıldı. Bu kadar uzun bir süre durma, insanların birçok köpeğin alışkanlığını yitirmiş olmalarına yol açmıştır, bu yüzden standartlar değişen görünüme dayanmaya başlamıştır.

Köpeklerde kulak çukurluğu için endikasyonlar

Estetik nedenler dışında (dışın normlarına uygunluk ve zorlu bir görünüm kazandıran durumlar hariç) kulakların çırpılması işlemine ilişkin endikasyonlar tıbbi nedenlerdir:

 • aurikül nekrozu;
 • tümörleri;
 • ülser;
 • yaralanması.

Temel olarak, kulakların tutuklanması, uygar toplumun uzun süredir reddettiği belirli bir türün görünüşüne dair modaya veya klişelere bir haraçtır. Ancak, eğer sahibi Sözleşmeyi imzalamayan ülkelerde bir köpek sergileme niyetinde ise ya da estetik kavramlara dayanan bir hayvanın kulaklarını şekillendirmeye karar verirse, o zaman ilk önce operasyonun tüm özelliklerini ve yavru köpeklerin post-operatif bakımını bilmelisiniz.

Köpek sünnetine kontrendikasyonlar

Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, köpek kulaklarının sünneti de kontrendikasyonları ve performans yasakları vardır. Örneğin, genç hayvanın büyüme ve gelişmesinde herhangi bir kusur veya sapma varsa, prosedür uygulanamaz. Ayrıca, hayvan hasta ise bu yapılmamalıdır. Operasyonu geçici olarak ertelemek ve köpek yüksek bir sıcaklığa sahip olduğunda veya işitsel geçitlerden deşarj olduğunda gereklidir.

Sıkıca izlenmesi gereken bir ön koşul, ameliyathanenin sterilitesinin üzerinde, hayvanın tedavi edileceği yerdedir. Tüm aletler dekontamine edilmelidir, hayvanın kulakları da antiseptik bir çözelti ile tedavi edilmelidir. Aksi halde, bu evcil hayvanınız için büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

Köpeklerde kulakların çukurluğu köpek için çok güçlü bir stres olduğundan, işlem sırasında sahibin hayvanın yanında bulunması gerekir. Sadece operasyonun tüm unsurlarının ve adımlarının doğru bir şekilde yerine getirildiğinden emin olabilir.

Kesinlikle, paranı kurtarmaya çalışmak değil, veteriner uzmanlarına atıfta bulunmaya çalışmak ve kulakları kendiniz durdurmak için bir operasyon yapmaya çalışmak. İnan bana, iyi bir şeye yol açamaz. Sadece bir veteriner kliniğinin şartlarında bir çukurluk yapılması önerilir, ancak bazen eve gitmek için bir uzmanı davet etmesine izin verilir. Elbette, her şey biraz daha pahalıya mal olacak, ama sevgili köpeğin sağlığını para için satın alamazsın, değil mi?

Bu nasıl gidiyor?

Prosedür basit, özel hazırlık gerektirmez. Kısa bir süre sürer ve birkaç aşamadan oluşur:

 • bir anestezik ilaç, köpek ağırlığına göre hesaplanır;
 • Kuyruktaki deri, tabanına mümkün olduğunca yaklaşır. Bu zorunlu olarak yapılır, çünkü kesildikten sonra deri yerine geçer ve yarayı kapatır. Deri yeterli değilse, güdük uzun bir süre iyileşir ve kuyruğun sonunda kürk büyümeyecektir;
 • Kanamayı azaltmak için tabanda bir bandaj uygulanır;
 • sünnet, makas veya bir neşter ile gerçekleştirilir;
 • yara bir antiseptik ile tedavi edilir;
 • Turnike kaldırılır, böylece cilt yerine oturur ve sonra turnike tekrar bağlanır;
 • kenetlenen kuyruğun sonunda 10 gün sonra yavrular dikilir, genç yavruların buna ihtiyacı yoktur, yarası hızla kendini iyileştirir;
 • kablo demeti çıkarıldı.

Ameliyattan bir süre sonra anne yavrularının kuyruklarını yalamamasını sağlamak önemlidir.

Kulaklar ne zaman sünnet edilir?

Kulakları ne zaman durdurmak için - köpek ırkı bağlı. Bu genellikle 2,5 veya 3 aylıktır, ancak bazı durumlarda köpeğin kulakları bir yıla kadar durdurulabilir. Küçük köpek ırklarında, daha önce, derinin içinde kalın olduğu büyük ırklarda, daha sonra durdurma yapılır. Zamanlama, başın şekli ve yaşla birlikte değişmesinden etkilenir. Küçük yavrularda baş ve kulak oranlarının bir veya iki ayda nasıl değişeceğini belirlemek imkansızdır. Yanlış budama bir köpeğin tüm dışını mahvedebilir.

Kulakların oluşumu nasıl geçirilir?

Evcil hayvan çalışması için hazırlanın önceden olmalıdır. Gerekli tüm aşıları ve solucanları yapmalısın. Pet sağlıklı olmalı.

Operasyondan 9-10 saat önce, köpek artık beslenmiyor. Veteriner kliniğine gitmeden önce yürüyüşe çıkmayı unutmayın. Lokal anestezi de izin verilse de operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir. Operasyon sırasında, sadece yavru köpek durması için yeterli değildir. Başını hareket ettirmemesi, agresif olmaması ve vızıldamaması önemlidir.

Operasyonun aşamaları:

 • anestezi girmek;
 • yün tıraş;
 • Kesimin yapılacağı yeri belirtiniz;
 • Bazı durumlarda, özel bir desen kullanın. Tam bir çizgi çizmek kolaydır ve sabitleyiciler kan damarlarını sıkıştırır ve kan kaybını önler;
 • Cilt mutlaka kafaya kaydırılır, böylece kenar kesi bölgesini daha da kapatır;
 • insizyon bir neşter ile yapılır;
 • Kalın kulaklı büyük ırkların yavrularında, operasyon sahası koterize edilir;
 • Cildin kenarları özel dişlerle dikilir veya tıbbi yapıştırıcı ile yapıştırılır.

Bazı durumlarda, ameliyat sonrası ağrı kesiciler verir. Sütürleri çıkarmadan önce kulakların bakımı, yaranın antiseptik ile tedavi edilmesinden oluşur. Kabuklar pul pul dökmeye başlarsa, ıslatılır ve çıkarılır. Evcil hayvanın kulakları taramaması için, boynun etrafına bir huni benzeri özel bir yaka takılır. Evcil hayvanınız için bir çukurluk prosedürü gerekiyorsa, uygun bakımı yapmak için mümkün olduğunca erken ve ameliyattan sonra yapılması tavsiye edilir.

Köpeğin kuyruğunu yerleştirmek

Kuyruk yerleştirme, aural yerleştirmeye kıyasla en ağrısız prosedür olarak kabul edilir. Ancak kuyruğun omuru da klinikte (veya evde denen bir veteriner ile) çıkarılmalıdır. Köpeğin kuyruğu, yaşamın ilk haftasında, iskelet sisteminin olgunlaşmamış olmasından dolayı (kuyruğun omurları daha çok kıkırdak gibidir), erken yaşta ağrıya karşı yüksek hassasiyet eksikliği nedeniyle çıkarılır. Kural olarak, anestezi ve sütür kullanımı olmadan yavru kuyruk kısmının bir kısmını kaldırın - sadece güdük temizliğini izlerler.

Prosedür yaklaşık 30 dakika sürer. Yavrunun bacakları sıkıca sabitlenir, bundan sonra kürk omurların kesildiği yerde çıkarılır. Kuyruktaki deri dezenfekte edilir ve köpeğin anüsüne mümkün olduğunca çekilir, bazen kuyruk bir koşum ile çekilir. Daha sonra, kırpma ve antiseptik ölçümler yapılır ve cilt açık bırakılır, sonunda açık yara örtülür. Nadir durumlarda sütür gereklidir. Genellikle küçük yavruların oldukça sıkı bir pansumanı vardır. Hayvan üzerinde koruyucu bir yakalı giymek tavsiye edilir - güdük yalamak ve enfeksiyonu taşımak mümkün olmayacaktır.

Daha sonra kuyruğu durdurabilirsin, ama sonra genel anesteziye ihtiyacın olacak ve hayvan daha çok acı çekecek ve direnecek. Bu arada, bazı yetiştiriciler bağımsız olarak sıkı bir sakız yardımıyla kuyruğu durdururlar. Köpeğin kuyruğundaki doğru yer sıkıca bağlanır, bu da kuyruk akışının kan akışının ihlaline katkıda bulunur. Birkaç gün sonra kuyruğun istenmeyen kısmı ameliyatsız olarak kaybolur. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bu tür ev hapsi, evcil hayvan ömrüne mal olabilen köpeğin sağlıklı dokusunda nekrozun yayılmasına yol açabilir. Bu nedenle kuyruğun bir kısmını çıkarmanın en iyi yolu iyi niyetli bir veteriner hekim ziyaret etmektir.

Kuyruğu takmadan önce, hayvan da 10-12 saat boyunca beslenmez. Hastalığın olası tüm semptomları (ateş veya soğuk, gastrointestinal bozukluklar, ilgisizlik, iştahsızlık vb.) Sahibi tarafından fark edilmelidir. Kalan güdükün uygun bakımı zorunludur - ilk günlerde bandaj sargısı değişimi, yara dezenfeksiyonu ve dokuların en hızlı şekilde iyileşmesi için araçların kullanılması. Tüm doktor reçeteleri takip edildiyse iyileşme süreci genellikle 2 hafta (veya biraz daha fazla) alır. "Yeni" kuyruğun kenarı iyileştiğinde, komplikasyon olmadığından emin olmak için tekrar veterineri ziyaret etmeniz önerilir.

Postoperatif dönemde bir köpeğin bakımı

Hayvanın dikişe zarar vermemesi ve ayrıca ameliyattan sonra ayakta duran kulaklarla yapılan cinsler için evcil hayvan üzerinde özel bir plastik yaka koymak gerekir. Kulaklara "ayakta" form vermek için, özel bir çerçeve yapıştırır veya empoze ederler. Bir köpek endişeli ise, ameliyattan hemen sonra ağrı ilacı verilebilir.

Dikişler çeşitli yollarla tedavi edilir:

 • hidrojen peroksit ve parlak yeşil;
 • calendula alkollü özü;
 • streptotsidom.

Postoperatif dönemde veteriner hekimin tavsiyelerini takip etmek ve kulağın kenarını kabuktan temizlemek, peroksit ile ıslatmak ve sürüntüyü dikkatlice çıkarmak son derece doğru olmalıdır. Kaşıntıyı gidermek ve kabukları çıkarmak daha kolay hale getirmek için Levosin merhemini kullanabilirsiniz. Kural olarak, dikişler birkaç hafta sonra kaldırılır. Uygunsuz iyileşme oluşursa, güdük deforme önlemek için bir uzmana danışmanız gerekir.

Çukurlaşma prosedürü bir veteriner kliniğinde yapılmalı ve rastgele "uzmanlara" güvenmemelidir. Köpek sakin ve rahat bir ortamda olmalıdır. Köpeğin kulaklarının enfekte olmaması için daire temiz tutulmalıdır.

Dikişler tamamen iyileştikten sonra, kulakları ayarlamaya başlarlar. Farklı ırkların teknikleri farklı olduğundan, ilk önce bir uzmana danışmak daha iyidir - nasıl doğru bir şekilde yapılacağı.

Dikişler kaldırıldıktan sonra 3-4 gün sonra lavaboya masaj yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, başparmağınız ve işaret parmağınızla kulağı alın ve yukarı doğru hareket ederek sürtünme hareketleriyle masaj yapın. Veteriner hekim talimatlarına uyacağınız takdirde, iyileşme hızlı ve komplikasyon olmadan gerçekleşecektir.

Prosedür maliyeti

Köpeklerde kulak çukurunun fiyatı. Uzman bir kuruluşla temasa geçtiğinizde iki fiyat verilecektir: veteriner kliniğinde operasyonun maliyeti ve evde bir uzmanı ziyaret ederken hizmetin bedeli. İlk durumda, fiyat 500 - 600 ruble arasında olacak. İkinci seçenek ile, servis 300 - 1000 ruble daha pahalı olacaktır.